Матични клетки

Матични клетки

Матичните клетки се извор на сите останати клетки во организмот, што им дава можност за регенерација на оштетените ткива единствена во медицината

единствената регенеративна моќ на матичните клетки

Матичните клетки се единствените клетки во човечкото тело кои имаат особина да можат да произведат било кој вид на клетка

единствената регенеративна моќ на матичните клетки
“...Матичните клетки можат да се употребат за спасување животи, затоа сме должни да ги сочуваме”.

“...Матичните клетки можат да се употребат за спасување животи, затоа сме должни да ги сочуваме”.

Искористете ја приликата која се пружа само еднаш во животот

Потребни Ви се уште информации?

Потребни Ви се уште информации?

Sign In