5 основни карактерисики на матичните клетки од крв од папочна врвка:

Матичните клетки имаат способност да минат низ кругови на делба на клетки, а да ја задржат недиференцираната состојба. Со оглед на тоа што се земаат при раѓањето, тие го немаат минато процесот на стареење на човекот. Стари се вкупно 9 месеци, и со тоа се заштитени од било какви надворешни влијанија. Заедно со тоа, обезбедуваат многу побрзо лекување.

Тие “знаат” да ги пронајдат болните клетки во ткивата и да го покренат процесот на лекување. Тие имаат неограничен потенцијал за диференцирање во други видови на клетки кај возрасно лице.

Со примарен вид на матични клетки од крв од папочна врвка можат да се излекуваат многу по живот опасни заболувања. Крвта од папочна врвка на Вашето бебе има единствена предност во однос на матичните клетки од коскена срцевина. Тие се млади, многу повитални и не биле изложени на факторите на околината. Со тоа, да се зачува крв од папочна врвка на Вашето бебе можете само еднаш во животот - на породувањето.

искористете ја приликата која се пружа само еднаш во животот

Матичните клетки можат да се трансформираат во било кој друг вид на клетки во телото, што е можност за регенерација единствена во медицината. Веќе се користат за третман на преку 100 заболувања, додека преку бројни истражувања опсегот на примерна константно се шири.

Преку чување на матични клетки за своето дете денес, инвестирате во медицината на иднината затоа што моментално се спроведуваат 7. 000 клинички студии со матични клетки.