Bio Save Group секојдневно го шири своето семејство нудејќи поддршка на жените пред и во текот на бременоста, како и по породувањето.

“Слушајќи ги желбите и потребите на идните мајки растевме и се развивавме од година во година, па по девет години работа и посветеност, следејќи ги најновите достигнувања од областа на регенеративната медицина, матичните клетки, пренаталното тестирање и генетските тестови, компанијата Bio Save продолжува да го шири своето работење.”

Небојша Петровиќ, претседател на Bio Save Grupe

По отворањето на компанијата во Белград (2012), истата година, го покренавме Bio Save Скопје и Bio Save Подгорица, потоа Bio Save Сараево и Bio Save Загреб (2013). Во Љубљана 2014. година, Bio Save од Белград превзема 100% од сопствеништвото на словенската фирма „Izvorna celica“. Во јануари 2018. година отворен е Bio Save во Тирана, Албанија.