Според бројот на употребени примероци за лекување со матични клетки, FamiCord Group во чии состав работи Bio Save, претставува лидер во Европа. Заклучно со април 2019. нашите примероци се успешно применети во преку 2.500 случаи што е огромен број во оваа област од медицината.

Нашата посветеност на квалитет и најдобрата метода за складирање примероци ни овозможија да лекуваме поголем број деца од сите приватни банки за матични клетки во Европа заедно.

FamiCord Group има одобрување за чување примероци од папочна крв и за јавен регистар, што значи дека примероците на FamiCord Group се прифатени во сите клиники во светот.

Преку 100 болници во целиот свет соработуваат со FamiCord Group. токму тоа е причината за најдобрите резултати кога се во прашање лекувањата со матични клетки.

Некои од болестите лекувани со матични клетки од папочна врвка сочувани во FamiCord Group (пример лекувања во периодот 2008 - 2019).