Пренатален тест QUALIFIED

Пренатален тест QUALIFIED

All-chromosomes & microdeletions ∕ duplications пренатален тест

Пренатален тест Qualified™ 360°

Qualified™ 360° е all-chromosomes & microdeletions ∕ duplications пренатален тест кој Кој ви нуди информации за трисомии и монозомии за сите хромозоми давајќи Ви поширок увид од стандардните пренатални тестови. Ретките автосомни трисомии и монозомии можат да се јават посебно заедно со аномалии кои се видливи на ултразвучен преглед. Препораката е во тие случаеви да се направи инвазивна процедура.

Кога се препорачува Qualified™?

 • Зголемен ризик на дабл или трипл тест
 • Бременост настаната преку IVF процедура
 • Наод од ултразвук кој укажува на можно присуство на аномалии
 • Претходна појава на хромзомски аномалии во семејството
 • Спонтан абортус во претходни бремености
 • Зголемен ризик од спонтан абортус кај инвазивни процедури или страв од процедури

Што се микроделеции и дупликации?

Микроделеции се хромозонски аномалии предизвикани од губење на мали делови од хромозомскиот материјал, додека микродупликации се хромозомски аномалии предизвикани од вишок на мали делови од хромозомскиот материјал. Некои се појавуваат почесто во одреден дел кај одреден хромозом и се поврзани со познати генетски синдроми. Можат да предизвикаат спонтан абортус, аномалии на плодот или успорен раст и развој на плодот. Повеќето се појавуваат случајно, а ретко се пренесуваат од родители на деца. Можат да се појават без претходно појава во семејството и без други фактори на ризик. Микроделециите и дупликациите можат да се појават во секое старосно доба на трудницата и сите трудници имаат подеднаков ризик за микроделеции.

Кога се препорачува Qualified™?

 • Зголемен ризик на дабл или трипл тест
 • Бременост настаната преку IVF процедура
 • Наод на ултразвук кој укажува на можност за присуство на аномалии
 • Претходна појава на хромозомски аномалии во семејството
 • Спонтан абортус во претходни бремености
 • Зголемен ризик од спонтан абортус кај инвазивни процедури или страв од процедури

Sign In